Menu Help

اخبار مؤسسه

برنامه دو دوره آزمون آزمایشی ویژه آمادگی آزمون وکالت سال 1396

11 آذر 1395 12:10:00 توسط مدیر

/////دو دوره آزمون آزمایشی ویژه آمادگی آزمون وکالت سال 1396/////
 
 
- زمانبندی دوره اول آزمون های آزمایشی (در حال ثبت نام)
 
عنوان آزمون روز برگزاری 
دوره اول مرحله اول 95/12/6
دوره اول مرحله دوم 95/12/20
دوره اول مرحله سوم 96/1/18
دوره اول مرحله چهارم 96/1/25
دوره اول مرحله پنجم 96/2/8
دوره اول مرحله ششم 96/2/22
دوره اول مرحله هفتم 96/3/5
دوره اول مرحله هشتم 96/3/19
دوره اول مرحله نهم 96/4/9
دوره اول مرحله دهم 96/4/23
دوره اول مرحله یازدهم 96/5/6
دوره اول مرحله دوازدهم 96/5/20
دوره اول مرحله سیزدهم 96/6/3
دوره اول مرحله چهاردهم 96/6/17
دوره اول مرحله پانزدهم 96/6/31
دوره اول مرحله شانزدهم 96/7/14
دوره اول مرحله هفدهم 96/7/28
آزمون جامع اول 96/8/1
آزمون جامع دوم 96/8/12
آزمون جامع سوم 96/8/19

زمانبندی دوره دوم آزمون های آزمایشی (در حال ثبت نام)

- زمانبندی دوره دوم آزمون های آزمایشی (در حال ثبت نام)

عنوان آزمون روز برگزاری 
دوره دوم مرحله اول 96/2/22
دوره دوم مرحله دوم 96/3/5
دوره دوم مرحله سوم 96/3/19
دوره دوم مرحله چهارم 96/4/9
دوره دوم مرحله پنجم 96/4/23
دوره دوم مرحله ششم 96/5/6
دوره دوم مرحله هفتم 96/5/20
دوره دوم مرحله هشتم 96/6/3
دوره دوم مرحله نهم 96/6/17
دوره دوم مرحله دهم 96/6/31
دوره دوم مرحله یازدهم 96/7/14
دوره دوم مرحله دوازهم 96/7/28
آزمون جامع اول 96/8/1
آزمون جامع دوم 96/8/12
آزمون جامع سوم 96/8/19