وزارت علوم , تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان

مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

شرایط استفاده از سفته

شرایط_استفاده_از_سفته
مجلس شرایط استفاده از سفته را تعیین کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در جریان بررسی لایحه تجارت، شرایط پرداخت سفته را تعیین کردند.
بر اساس ماده ۴۴۴، سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:
۱- قید کلمه «سفته» روی آن
۲- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین
۳- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)
۴- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال
۵- محل صدور
۶- سررسید پرداخت
۷- محل پرداخت
۸- امضاء صادرکننده (متعهد)

تلگرام موسسه مهرپویان

t.me/mehrpouyan_academy

پیج اینستاگرام موسسه مهرپویان

https://www.instagram.com/mehrpouyan_markaz/