وزارت علوم , تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان

مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

📹 رئیس قوه قضائیه: قاضی‌ای که صلاحیت برای قضاوت ندارد، صلاحیت برای وکالت هم نخواهد داشت.