وزارت علوم , تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان

مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

شرایط دفاع مشروع

شرایط دفاع مشروع

47 بازدید 11مهر 1398

اگر در برابر حمله کسی از خود دفاع کنیم و موجب آسیب به آن شخص شود،

ادامه مطلب...
تفاوت حق کاروپیشه باحق سرقفلی

تفاوت حق کاروپیشه باحق سرقفلی

50 بازدید 11مهر 1398

حق کسب و پیشه تدریجی الحصول است و بستگی به عمل مستاجر دارد

ادامه مطلب...
معنای امضاء پشت چک

معنای امضاء پشت چک

60 بازدید 11مهر 1398

ما در چک سه نوع امضا داریم که مهم هستند یک امضاء روی چک و دو امضاء در پشت چک

ادامه مطلب...
شرایط رسیدگی خارج از نوبت در شعب دیوان عدالت اداری

شرایط رسیدگی خارج از نوبت در شعب دیوان عدالت اداری

32 بازدید 11مهر 1398

قانون‌گذار برای جلوگیری از هرگونه تضییع حق در زمینه رسیدگی بدون نوبت دادخواست‌های مربوطه

ادامه مطلب...
اعاده دادرسی بواسطه احراز کذب بودن شهادت شهود

اعاده دادرسی بواسطه احراز کذب بودن شهادت شهود

41 بازدید 11مهر 1398

در مواردی ممکن است که فردی، بواسطه گواهی دو یا چند شاهد در دادگاه کیفری،

ادامه مطلب...
شرایط درخواست رسیدگی فرجامی

شرایط درخواست رسیدگی فرجامی

31 بازدید 11مهر 1398

شرایط درخواست رسیدگی فرجامی چیست و نحوه رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر در شعب دیوان عالی کشور

ادامه مطلب...
«عکسبرداری از کارت شناسایی»

«عکسبرداری از کارت شناسایی»

39 بازدید 11مهر 1398

عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی

ادامه مطلب...
طراحی و پیاده سازی : دیجی دانش