وزارت علوم , تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان

مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

دوره جامع 45 روزه نکته گویی و آموزش تست زنی وکالت98

تصاویر جلسه اول دوره 45 روزه آموزش تست زنی جمعه 8 شهریور- حقوق جزا دکتر هادی رستمی

دوره جامع 45 روزه نکته گویی و آموزش تست زنی وکالت98

تصاویر جلسه اول دوره 45 روزه آموزش تست زنی پنجشنبه 7 شهریور- آیین دادرسی کیفری دکتر ناظریان

دوره جامع 45 روزه نکته گویی و آموزش تست زنی وکالت98

تصاویر جلسه اول دوره 45 روزه آموزش تست زنی چهارشنبه 6 شهریور- آیین دادرسی مدنی دکتر علاالدینی

طراحی و پیاده سازی : دیجی دانش