وزارت علوم , تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان

مرکز تخصصی آموزش های حقوقی

مشمولین خدمت حائز رتبه های برتر آزمون وکالت مرکز وکلا پروانه می گیرند

مشمولین خدمت حائز رتبه های برتر آزمون وکالت مرکز وکلا پروانه می گیرند

دکتر بهادری جهرمی دیشب در لایو اینستاگرامی خود خبرهای جدیدی از تمهیدات پیش بینی شده درخصوص داوطلبان آزمون وکالت امسال مرکز وکلا قوه قضائیه مشمول خدمت نظام وظیفه اعلام نمود.

 مسئول مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده قوه قضائیه امشب در مصاحبه خبری زنده از طریق شبکه های اجتماعی در خصوص داوطلبین مشمول خدمت نظام وظیفه گفت :

با عنایت به توافقنامه مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه با ستاد کل نیروهای مسلح داوطلبان مشمول نظام وظیفه که در آزمون وکالت مرکز وکلا قوه قضائیه شرکت نموده و حائز رتبه های برتر شوند می توانند دوره خدمت خود را در پست های کارشناسی حقوق محل خدمت خود گذرانیده و پس از پایان خدمت نسبت به اخذ پروانه وکالت خود اقدام و مدت زمان خدمت نظام مقدس سربازی آنها به عنوان مدت زمان دوره کارآموزی ایشان منظور خواهد شد .

البته این نکته ناگفته نماند که درصورت نداشتن منع قانونی درخصوص اخذ پروانه وکالت و همچنین پایان دوره ضرورت خدمت طبق همان 24 ماه و نه بیشتر بشرط انجام سایر تکالیف کارآموزی ، پروانه وکالت صادر می گردد.

درخصوص مشمولان دارای تحصیلات تکمیلی نیز می توانند از پروژه های کسر خدمت کل نیروهای مسلح استفاده نمایند.

 

طراحی و پیاده سازی : دیجی دانش