ازمون دكترا حقوق

ازمون دكترا حقوق

20آبان 1398
كلاس دكترا براي حقوق خصوصي براي برج ٩ سال٩٨ داريد
پاسخ :
با سلام بله برگزار می گردد. با واحد اموزش موسسه تماس حاصل فرمایید. 02188006323