درباره آزمون وکالت

درباره آزمون وکالت

16آذر 1398
میانگین ۵۳ امسال قبول میشه یانه
پاسخ :
با سلام با توجه به میانگین های به دست آمده از سامانه تخمین رتبه، بله قبول می شوید. البته در آزمون وکالت تراز از میانگین و معدل مهم تر است.