خرید کتاب

خرید کتاب

5شهریور 1399
با سلام، لطفا راهنمایی کنید برای حقوق مدنی کتاب حقوق مدنی آقای دکتر ترکمن کافی هست؟
پاسخ :
سلام، کتاب شرح آزمونی حقوق مدنی برای آزمون وکالت تدوین شده و منبع جامع هست در کنار این کتاب تست حقوق مدنی دکتر قربانی را نیز مطالعه فرمایید.